Kristne kirker

Kapitlet Kristne kirker handler om

  • hva en kirke er, kirketreet og økumenisk arbeid
  • kjennetegn ved den katolske kirken
  • kjennetegn ved den ortodokse kirken
  • kjennetegn ved pinsebevegelsen
  • kjennetegn ved Frelsesarmeen

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.