Buddhismen

Kapitlet Buddhismen handler om

  • sentrale begreper i buddhismen
  • bruk av symboler i buddhistisk kunst
  • tekster fra buddhistisk skrifttradisjon
  • aktuelle spørsmål for mange buddhister

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.