Det gamle testamentet

Kapitlet Det gamle testamentet handler om

  • skrifter i Bibelen og forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet
  • inndelingen av Det gamle testamentet, tall i Bibelen og kristen kunst
  • Mosebøkene og de historiske bøkene
  • pakten med Noah og Abraham
  • hovedtanker og kjennetegn ved profetiske og poetiske bøker

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.