Valg og verdier

Kapitlet Valg og verdier handler om

  • filosofi, Sokrates og filosofiske samtaler
  • identitet og livstolkning
  • familien, familieformer og venner
  • rett og galt, etikk og moral
  • dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk
  • Aristoteles, Kant og Mill

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.