Mangfold

Kapitlet Mangfold handler om

  • kristendommens stilling i verden og i Norge i dag, hva kirken betyr for kristne, og om kristne kirkesamfunn i Norge
  • Human-Etisk Forbunds stilling i verden og i Norge i dag, og saker humanetikere er opptatt av
  • jødedommens stilling i verden og i Norge i dag, hva synagogen betyr for norske jøder, og hvordan jøder praktiserer sin religion i Norge
  • islams stilling i verden og i Norge i dag, hva moskeen betyr for norske muslimer, og hvordan muslimer praktiserer sin religion i Norge
  • hinduismens stilling i verden og i Norge i dag, hva tempelet betyr for norske hinduer, og hvordan hinduer praktiserer sin religion i Norge
  • buddhismens stilling i verden og i Norge i dag, hva tempelet og buddhistiske organisasjoner betyr for norske buddhister, og hvordan buddhister praktiserer sin religion i Norge
  • nye religiøse bevegelser, nyreligiøs- og naturreligiøs praksis
  • aktuelle spørsmål som oppstår i møtet mellom religion, kultur og samfunn

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.