Røde tråder

Kapitlet Røde tråder handler om

  • bønn i de ulike religionene
  • overgangsritualer og høytider i de ulike religionene
  • humanetiske seremonier og høytider

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.