Himmel og jord

Kapitlet Himmel og jord handler om

  • gudsbegrep og menneskesyn innenfor de ulike religionene
  • frelse, det onde og livet etter døden i de ulike religionene
  • humanetikernes menneskesyn

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.