På samme jord

Kapitlet På samme jord handler om

  • begrepene religion, livssyn og det hellige
  • likheter mellom religioner med bakgrunn i Midtøsten
  • likheter mellom religioner med bakgrunn i India
  • sammenlikning av religioner og livssyn
  • hellige hus og hellige steder i ulike religioner
  • religionenes hellige tekster
  • humanetikernes forsamlingshus og tekster

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.