Kristendom

Kapitlet Kristendom handler om

  • Bibelens utvikling
  • hva Det gamle og Det nye testamentet handler om, slik kristendommen forstår dette
  • Paulus, formaningene i Paulusbrevene og Paulus' tanker om kvinnens rolle
  • Paulusbrevene, brevsjangeren og kristendommens fundament
  • Romerbrevet, sakramenter og nådegaver

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.