Kulturarv

Kapitlet Kulturarv handler om

  • hvordan kristendommen har påvirket samfunnet og inspirert mennesker
  • ord og uttrykk
  • bøker og film
  • musikk

Her finner du oppgaver og lenker til disse temaene.