Valg og verdier

Kapitlet Valg og verdier handler om

  • filosofiske temaer knyttet til liv og død
  • etiske temaer knyttet til mellommenneskelige relasjoner
  • etiske temaer knyttet til abort og til hvilket syn religioner og livssyn har på abort
  • verdivalg og aktuelle temaer som angår fredsarbeid og demokrati

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.