Tanker og tro

Kapitlet Tanker og tro handler om

  • kjennetegn ved Jehovas vitner, Jesu Kristi Kirke og Siste Dagers Hellige (mormonkirken), bahai-troen og sikhismen
  • hovedtrekk ved naturalismen som livssyn
  • religioner i Singapore og forholdet mellom dem

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.