Kirke og misjon

Kapitlet Kirke og misjon handler om

  • spor fra kristendommen i norsk kultur og samfunnsliv
  • hovedtrekk ved luthersk kristendomsforståelse
  • hovedtrekk ved Den norske kirken, læstadianismen, samisk kirkeliv og Den Evangelisk Lutherske Frikirken
  • kristen misjon og humanitært arbeid
  • kristendommens stilling og kjennetegn i Etiopia
  • kirkeakitektur

Her finner du oppgaver og lenker til disse temaene.