Hinduisme (med lenker til fordypning)

Oppgave 3 side 153

Nettressurser

En oppgave om likheter og forskjeller på shivaisme og vishnuisme (skrevet av Erik Aga Olaussen)

http://66.102.9.104/search?q=cache:LBSE0NX9qMYJ:erikao.stud.hive.no/KRL/KRL-fordypning_EAO.doc+shivaisme&hl=nn&ct=clnk&cd=1&gl=no&client=firefox-a

Retninger i hinduismen (Språk engelsk)

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_denominations

En presentasjon av guder i hinduismen (Språk dansk)

http://www.hindu.dk/1c/g/default.htm

En oversikt over guder og gudinner i hinduismen (Språk engelsk)

http://www.sanatansociety.org/hindu_gods_and_goddesses.htm

En fin side om hindutempler (Språk dansk)

http://www.hindu.dk/1b/default.htm

Lenker til fordypning