Jødedom

Kapitlet Jødedom handler om

  • viktige historiske hendelser i jødedommen
  • mangfoldet i jødedommen
  • jødisk arkitektur

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.