Jesus og evangeliene

Kapitlet Jesus og evangeliene handler om

  • tekster i Det nye testamentet og hovedtanker i Lukasevangeliet
  • ulike syn på Bibelen
  • inndeling og innhold i evangeliene, Apostlenes gjerninger, brevene og Johannes' åpenbaring
  • sentrale tekster om Jesus, hva han sa og hva han gjorde, om hans forhold til barn og kvinner, om Jesus lidelse, død og oppstandelse, og om Jesu barndom og forberedelsen til hans virke
  • Maria i ulike tradisjoner
  • kunstneriske uttrykk

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.