Valg og verdier

Kapitlet Valg og verdier handler om

  • etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter
  • menneskerettighetsforkjempere
  • likeverd og likestilling
  • verdivalg, som for eksempel sosialt og økologisk ansvar og teknologiske utfordringer  som dette fører med seg
  • forholdet mellom natur og kultur
  • forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.